Адрес по регистрация:

ул. Хаджи Димитър 4, с. Брестово, общ. Ловеч

Адрес на офиса в София:

бул. Черни връх 21, ет. 2, ап. 6, София 1421

+359 877 43 29 43; +359 877 43 29 75 pavlinap@gmail.com; yordankag@gmail.com София 1421, бул. Черни връх 21, ет. 2, ап. 6

Запознайте се с нас

Йорданка Ганчева (Yordanka Gancheva)
Изпълнителен директор (Executive Director)
Павлина Петрова (Pavlina Petrova)
Председател на УС (Chairperson)
Христина Цанкова (Hristina Cankova)
Координатор (Coordinator)

Send e-mail to

Send e-mail to

Send e-mail to