0
Заключително информационно събитие по проект „Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч”

На 25.03.2016 г., в зала Ротари на Ресторант „Драката”, гр. Ловеч, се проведе заключителното информационно събитие по проект „Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч”.

Целта на събитието бе да представи на местната общност осъществените в рамките на проекта дейности, както и резултатите от него.

Участие в събитието взеха представители на местната власт, Областна Администрация Ловеч, Дирекция „Регионална служба по заетоста“ – Ловеч, РИО и неправителствения сектор в областта.

Повече за проекта и резултатите от него може да намерите в раздел „За проекта“/Резултати.