0
Информационно събитие на фондация Живо село по проект „Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч”

На 14.01.2016 г. от 15:00 ч. в конферентната зала на хотел Президиум Палас, гр. Ловеч, се проведе информационно събитие на фондация Живо село по проект „Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч”.

Проектът се изпълнява от фондацията с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Основна цел на проекта е да инициира и създаде партньорство между представители на НПО, местна и централна администрация, бизнес и гражданска общност в област Ловеч, които да обединят усилията си за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в областта.

Целта на информационното събитие бе да представи в детайли проекта и да даде възможност на присъстващите в залата представители на заинтересовани страни да изкажат своето мнение по разглежданите проблеми.

Участие в събитието взеха представители на бизнеса, местната и централната власт в областта, неправителствени организации и активни граждани от региона.

Като сериозен проблем в борбата срещу обезлюдяването бе посочена липсата на адекватна и координирана държавна политика по въпроса, а като един от основните източници на младежката безработица – тоталното разминаване между квалификацията на произвежданите от образователната система кадри и потребностите на реалния бизнес.

Повече за проекта и неговите цели и резултати може да намерите в раздел „За проекта“.

––

Представяне на проекта