1. Александрина Стоева, Индъстри Уоч Груп ООД, офис Пловдив
 2. Анна Ганева, изпълнителен директор на Център за либерални стратегии, гр. София
 3. Анна Иванова, експерт социално икономически анализ и оценка, партньор в Крида ООД, компания специализирала в одит на проекти и програми
 4. Анна Колева, PR директор на телевизия BIT
 5. Боряна Климентова, програмен координатор към Надежда и домове за децата – клон България, социален работник и социален педагог със задълбочени познания и дългогодишен опит в сферата на социалната работа и социалните дейности
 6. Валери Тотев, строителен предприемач в гр. Севлиево
 7. Весела Цанкова, Председател на Управителния съвет на Сдружение за граждански инициативи град Ловеч, чийто фокус е подкрепата за лица в неравностойно положение, чрез предоставяне на социални услуги и развиване на социално предприемачество
 8. Георги Лазаров, юрист, експерт тръжни процедури и обучител
 9. Георги Христов, предприемач
 10.  Гергана Пападопулу, експерт развитие на селските региони и еврофинансиране за развитие на селските региони, обучител
 11.  Добромир Живков, социолог
 12. Ивайло Матеев, финансов експерт, член на Съвета на директорите на ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД
 13.  Иван Белчев, експерт маркетинг и продажби
 14.  Иван Петров, Генерална дирекция Енергия на ЕК, Люксембург
 15.  Йорданка Ганчева, Програмен директор на фондация ФОРУМ, изследовател с дългогодишен опит в изследователската работа, разработването и управлението на проекти, финансов и оперативен мениджмънт на неправителствени организации в България и региона
 16. Йордан Танковски, психолог, експерт в работата с уязвими групи
 17.  Красияна Стоянова, финансов експерт
 18.  Кремена Михайлова, предприемач
 19.  Кремена Иванова, психолог
 20.  Павел Дочев, експерт развитие на селските региони и еврофинансиране за развитие на селските региони, обучител
 21. инж. Павел Павлов,  началник отдел АПФСО в Национален институт за обучения и квалификация в системата на образиванието, експерт с умения и опит в преподаването и организирането на учебния процес – бивш лектор по дървообработване, учител по теория и практика, зам. директор на СПТУ по машинистроене, пом.директор по АСД в 68 СОУ, експерт по организация на средното образование в РИО гр. Перник
 22.  Павлинка Долашка, предприемач и иноватор, носител на наградата „ПИТАГОР” в категория „Научен колектив с внедрени разработки в бизнеса”
 23.  Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация ФОРУМ, експерт с дългогодишен опит в изследователската работа, разработването и управлението на проекти, финансов и оперативен мениджмънт на неправителствени организации, както в България, така и в други страни от региона.
 24.  Павлинка Чаушева, експерт търговска логистика – внос, износ, доставки до клиента
 25.  Росица Хаджигеоргиева, педагог
 26.  Светлана Тарашоева, радио журналист в БНР
 27.  Сузана Де Жезус, бивш геодезист на ЦЕРН, избрала с. Брестово за свой нов дом и активно работеща за съживяването на района и събуждане на туристическия интерес към него
 28.  Теодора Гандова, председател на УС на сдружение НПО ЛИНКС, гр. София, експерт с дългогодишен опит в граждански проекти и инициативи
 29.  Фани Давидова, юрист с дългoгoдишeн oпит кaтo cъдeбeн peпopтep в БНР, екcпepт по достъп до обществена информация и зaщитa нa личнитe дaнни
 30.  Янка Александрова, Директор на фондация „Съвременност”, гр. Ботевград, педагог с дългогодишен опит и експерт в работата с както с млади хора, така и с маргинализирани и уязвими групи.