eea-grants

„Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч“. 

Един проект, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП, с чиято подкрепа започна изграждането на междусекторно партньорство  за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в обл. Ловеч.

Повече за проекта и резултатите от него може да намерите тук.