Изпълнителен директор:

Йорданка Ганчева

Управителен съвет:

Председател: Павлина Петрова

Членове:

Александрина Стоева

Анна Ганева

Анна Иванова

Весела Цанкова

Георги Христов

Йорданка Ганчева

Павел Дочев

 

Съвет по контрол на обученията:

Председател: Гергана Пападопулу

Членове:

Боряна Климентова

Валери Тотев

Ивайло Матеев

Йордан Танковски

Кремена Иванова

Павел Павлов

Павлинка Долашка

Росица Хаджигеоргиева

Янка Александрова

 

Съвет по набиране на средства и популяризиране на дейността на фондацията

Председател: Иван Белчев

Членове:

Анна Колева

Добромир Живков

Павлинка Чаушева

Светлана Гичева

Теодора Гандова

Фани Давидова-Пенева

 

Вътрешен одит

Георги Лазаров

Иван Петров

Красияна Стоянова