0
Вече сме част от Европейската мрежа на местни агенти на промяната – CitizensLab

CitizensLab

През юни 2016 г., станахме част от Европейската мрежа на местни агенти на промяната – Citizens lab.

Целта на мрежата е да подкрепи и свърже активните граждани от всички сектори, които живо се интересуват от своята местна общност и се заемат с намиране на новаторски решения на предизвикателствата в своите региони.

Кои са потенциалните членове на мрежата CitizensLab?

Мрежата е отворена към хора, живеещи в някоя от страните членки на ЕС или Турция. Членове могат да бъдат граждани, участващи в местни инициативи или организации, НПО, представители на общини (политици, членове на общински съвети или администрация) и национални и наднационални организации, както и социални предприемачи.

Защо Европейска мрежа на местните автори на промяната?

Европейският съюз от самото начало беше придружен и оформен от критично и градивно гражданско общество. Освен организациите и мрежите, действащи на европейско ниво, и европейските тинк-танкове, има силно гражданско общество, което не се застъпва само и основно за Европа или ЕС, а по-скоро се ангажира с конкретни дейности на местно ниво. Местните инициативи имат потенциала да станат социални иновации, които водят едновременно до социална промяна и трансформация на местни и национални институционални рамки, които могат след това да бъдат разпространени из Европа.

CitizensLab е конкретна възможност да бъдат подкрепени агентите на промяната, да се задълбочи местното влияние на работата им и да бъдат свързани в европейско движение.

Първите две срещи на CitizensLab се състояха в Берлин, а третата ще се проведе в Брюксел през март 2017 г.

Проектът се осъществява от MitOst в сътрудничество с фондация Mercator, фондация Robert Bosch и Европейската фондация за култура.

Повече за CitizensLab може да намерите на: https://www.mitost.org/en/active-citizenship/citizenslab.html